Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T

Địa chỉ: Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, P. Bến Nghé, Q.1

Số nhân viên: 25-50

Website: www.dnt.com.vn

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (nữ)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 7 triệu - 20 triệu
 28/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Kế Toán

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/01/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên (ưu Tiên Nam)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng (ưu Tiên Sv Mới Ra Trường)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc (đi Làm Ngay)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/01/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Quản Lý Dự Toán (đi Làm Ngay)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 12 triệu - 15 triệu
 01/01/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Động Lực

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 12 triệu - 15 triệu
 01/01/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/09/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu