Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ y tế The Medcare - Chi nhánh Mộ Lao

Địa chỉ: Số LK6D-1 khu nhà ở liền kề C17, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: www.medcare.vn

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ y tế The Medcare - Chi nhánh Mộ Lao không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Dược Sĩ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Điều Dưỡng Viên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 10 triệu - 12 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Dưỡng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Thuốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Điều Dưỡng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Dưỡng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Dưỡng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Y Tế The Medcare - Chi Nhánh Mộ Lao

 Thương lượng
 25/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu