Công ty TNHH Xây Dựng - Cơ khí Minh Phú

Địa chỉ: Lô điều hành, CCN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty TNHH Xây Dựng - Cơ khí Minh Phú không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Dân Dụng Công Nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 6 triệu - 8 triệu
 06/06/2019
 Bình Định

Tuyển Thợ Sắt

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 30/12/2018
 Bình Định

Kỹ Sư Dân Dụng Và Công Nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 31/10/2018
 Bình Định

Kỹ Sư Dân Dụng Và Công Nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 25/07/2018
 Bình Định

Kỹ Sư Dân Dụng Và Công Nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 22/07/2018
 Bình Định

Kỹ Sư Dân Dụng Và Công Nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 08/06/2018
 Bình Định

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 04/05/2018
 Bình Định

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 31/03/2018
 Bình Định

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 30/05/2018
 Bình Định

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 31/10/2017
 Bình Định

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Minh Phú

 Thương lượng
 10/06/2017
 Bình Định

Nhà tuyển dụng hàng đầu