Trung tâm REACH( TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ CHO THANH NIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN)

Địa chỉ: Level 2, Block A, VL1, Trung Van Trade and Service Center, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.

Số nhân viên: 100-200

Website: reach.org.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Trung tâm REACH( TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ CHO THANH NIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu