Công ty TNHH in và bao bì Tân Phát

Địa chỉ: 120 Định Công - Thanh Xuân

Số nhân viên: 100-200

Website: https://baobitanphat.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH in và bao bì Tân Phát không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu