CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: Hơn 10000 người

 Website: www.hhpd.vn

Công ty TNHH Một thành viên phát triển Khu công nghệ cao là doanh nghiệp do nhà nước thành lập, trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành lập với mục đích đầu tư xây dựng, phát triển, quản lý, khai thác hạ tầng và cung ứng dịch vụ, đồng thời vẫn đảm bảo bám sát định hướng, mục tiêu phát triển chung của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc, xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành một thành phố khoa học của miền Bắc.

Chúng tôi đang tuyển dụng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh