Công ty Cổ phần Thang máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

Địa chỉ: Số 563 Hàn Thuyên - Phường đại phúc–TP. Bắc Ninh

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Thang máy Fuji Hùng Phú Việt Nam đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Thuật Điện/cơ Khí Thang Máy

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 15 triệu
 15/03/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 15 triệu
 15/03/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Bắc Ninh

Kỹ Thuật Điện/ Cơ Khí Thang Máy (bắc Ninh)

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2018
 Bắc Ninh

Kỹ Thuật Điện/cơ Khí Thang Máy - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Bắc Ninh

Kỹ Thuật Điện/cơ Khí Thang Máy

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 10 triệu
 16/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh - (hà Nội - ở Thiên Đường Bảo Sơn )

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 16/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng (khu Thiên Đường Bảo Sơn - HN)

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Cơ Khí/ Điện (thang Máy)

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Thuật Điện (thang Máy)

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Thuật Điện (thang Máy)

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Fuji Hùng Phú Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu