TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ JIUZHOU

Địa chỉ: preah sihanouk city, pheah sihanouk province, cambodia

Số nhân viên: 500-1000

Website: Đang cập nhật

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ JIUZHOU đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 >= 30 triệu
 19/01/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 >= 30 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 >= 30 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Marketing Online - Seo

Tập Đoàn Giải Trí Jiuzhou

 >= 30 triệu
 27/02/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khác

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu