VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP SÔNG HÀN

Địa chỉ: 114/7 Ha Huy Tap Street, Thanh Khe Ward, Da Nang City

Số nhân viên: 10-25

Website: http://songhan.vn/

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP SÔNG HÀN đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/01/2019
 Đà Nẵng

Incubator Managers

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Kế Toán

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/01/2019
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Truyền Thông - Marketing

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 15/01/2019
 Đà Nẵng

Human Resources & Administration Manager

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 28/12/2018
 Đà Nẵng

Nhân Sự Hành Chính Tổng Hợp - Shi

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Đà Nẵng

Project Management Assistant

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/12/2017
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 05/12/2017
 Đà Nẵng

Chief Excecutive Officer

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 05/12/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Quản Lý Dự án ươm Tạo

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2017
 Đà Nẵng

Trợ Lý Giám Đốc

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Truyền Thông

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Thực Tập Sinh

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Sale Marketing

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 12/06/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 3 triệu - 5 triệu
 26/05/2017
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu