VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP SÔNG HÀN

Địa chỉ: 114/7 Ha Huy Tap Street, Thanh Khe Ward, Da Nang City

Số nhân viên: 10-25

Website: http://songhan.vn/

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP SÔNG HÀN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/01/2019
 Đà Nẵng

Incubator Managers

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Kế Toán

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/01/2019
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Truyền Thông - Marketing

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 15/01/2019
 Đà Nẵng

Human Resources & Administration Manager

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 28/12/2018
 Đà Nẵng

Nhân Sự Hành Chính Tổng Hợp - Shi

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Đà Nẵng

Project Management Assistant

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 31/12/2017
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 05/12/2017
 Đà Nẵng

Chief Excecutive Officer

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 05/12/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Quản Lý Dự án ươm Tạo

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2017
 Đà Nẵng

Trợ Lý Giám Đốc

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Truyền Thông

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Thực Tập Sinh

Vườn ươm Khởi Nghiệp Sông Hàn

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu