CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG - XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 42 Lạc Long Quân - Phường Hoà Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Thành Phố Đà Nẵng

Số nhân viên: 200-500

Website: vinafordn.com.vn

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG - XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Sự Phòng Kỹ Thuật - Thiết Kế Mẫu Sản Phẩm

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 8 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng

Nhân Sự Phòng Tổ Chức Hành Chính

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 8 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 8 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng

Lao Động Phổ Thông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản (vẽ Và Thiết Kế Sản Phảm)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí - Điện

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Thiết Kế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Nấu ăn - Cấp Dưỡng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên KCS

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật - Thiết Kế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng - Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/08/2017
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu