Công ty TNHH Senspark

Địa chỉ: 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Công ty TNHH Senspark đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Game Tester

Công Ty TNHH Senspark

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Game Artist

Công Ty TNHH Senspark

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Senspark

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Junior Game Developer

Công Ty TNHH Senspark

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Game Designer (thiết Kế Game)

Công Ty TNHH Senspark

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Game Developer

Công Ty TNHH Senspark

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Game Developer

Công Ty TNHH Senspark

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Senspark

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Senspark

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Senspark

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu