Công ty TNHH Senspark

Địa chỉ: 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty TNHH Senspark không có tuyển dụng nào còn hạn.

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Game Tester

Công Ty TNHH Senspark

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Game Designer

Công Ty TNHH Senspark

 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Game Artist

Công Ty TNHH Senspark

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Senspark

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Junior Game Developer

Công Ty TNHH Senspark

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Game Designer (thiết Kế Game)

Công Ty TNHH Senspark

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Game Developer

Công Ty TNHH Senspark

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Game Developer

Công Ty TNHH Senspark

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu