Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Quốc tế

Địa chỉ: Số 113 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://www.ittco.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Quốc tế không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 113 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://www.ittco.vn