Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Tràng An

Địa chỉ: 168 Nguyễn Công Thái, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: https://www.facebook.com/nhasachtrangan.vn/

10

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Tràng An không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua (ngành Hàng Sách)

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Ngành Hàng

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 4 triệu - 8 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cao

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cứng Cao

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Hấp Dẫn

Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tràng An

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu