CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP SỐ 1 HÀ NỘI

Địa chỉ: số 2 ngõ 460, hạ đình, khương đình, hà nội

Số nhân viên: 50-100

Website: nocas.vn

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP SỐ 1 HÀ NỘI đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thợ Hàn Kết Cấu Thép Nhà Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 7 triệu - 13 triệu
 20/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình
 5 triệu - 14 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Thợ Cơ Khí Làm Việc Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 7 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 6 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Thợ Hàn Kết Cấu Thép

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 5 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 7 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Chuyên Ngành Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 5 triệu - 13 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 6 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Thợ Hàn Kết Cấu Thép

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 5 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Chuyên Ngành Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 5 triệu - 13 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Thợ Hàn Kết Cấu Thép

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 5 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 Thương lượng
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 4 triệu - 5 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 >= 0
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Số 1 Hà Nội

 4 triệu - 5 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu