Công ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (Nhà Hàng Mỳ Nhật)

Địa chỉ: B11,tầng 1,Syrena Tower,51 Xuân Diệu,Tây Hồ,Hà Nội / AEON MALL Long Biên, 27 Cổ Linh, Long Biên

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (Nhà Hàng Mỳ Nhật) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Bếp Part Time - Nhân Viên Bàn Part Time

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 3 triệu - 5 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bếp Part Time - Nhân Viên Bàn Part Time

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 3 triệu - 5 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bếp Full Time, Nhân Viên Bàn Full Time

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bếp Full Time

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 >= 5 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bếp Part Time

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 3 triệu - 5 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bếp Full Time - Nhân Viên Bàn Full Time

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 >= 5 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bếp Part-time Aeon Mall Long Biên

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Bếp Full-time Quận Tây Hồ

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Bếp Full-time Aeon Mall Long Biên

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Bếp Part-time Quận Tây Hồ

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 >= 0
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Bàn Full-time

Công Ty TNHH MTV Sorachi Việt Nam - Nhà Hàng Ramen & Butadon Oyama (nhà Hàng Mỳ Nhật)

 >= 0
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu