CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ: 65 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5

Số nhân viên: 10-25

Website: http://changfa.com.vn/

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TRƯỜNG PHÁT đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Vật Tư

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 5 triệu - 7 triệu
 23/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 5 triệu - 7 triệu
 23/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Hành

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Trường Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu