CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM

Địa chỉ: P.602- 605 Tầng 6, Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tỗ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: https://skyads.vn/

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Content Tiếng Anh

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 08/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 04/12/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 18/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Nội Dung

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 17/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Dựng Phim

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 27/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Seo Tiếng Anh Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 09/12/2018
 Hà Nội

Content

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 19/08/2018
 Hà Nội

Đạo Diễn

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 4 triệu - 6 triệu
 09/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 4 triệu - 6 triệu
 27/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 25/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 05/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Dùng Thử App-game Mobile

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 22/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Truyền Thông SKy Ads Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 27/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu