Công ty TNHH Tu bổ, Tôn tạo và Xây dựng Duy Linh

Số 116A, đường Đại Phúc 14, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Về công ty

 Số nhân viên: 200-500

 Website: congtyduylinh.vn

Công ty Duy Linh là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Thi công xây lắp đa ngành nghề đặc biệt chuyên sâu về Tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa Tâm Linh và các di tích lịch sử… “Công trình Đình, Chùa, Nhà việt cổ …”

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Tu bổ, Tôn tạo và Xây dựng Duy Linh đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (làm Việc Tại Công Trường)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 02/09/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (kết Cấu, Dự Toán)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 02/09/2017
 Bắc Ninh

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 02/09/2017
 Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 13/09/2017
 Bắc Ninh

Kiến Trúc Sư (Chủ Trì Kiến Trúc)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 30/06/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (kết Cấu, Dự Toán)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 15/06/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (làm Việc Tại Công Trường)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 30/06/2017
 Bắc Ninh

Tuyển dụng nhanh