Công ty TNHH Tu bổ, Tôn tạo và Xây dựng Duy Linh

Địa chỉ: Số 116A, đường Đại Phúc 14, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số nhân viên: 200-500

Website: congtyduylinh.vn

8

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Tu bổ, Tôn tạo và Xây dựng Duy Linh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (làm Việc Tại Công Trường)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 02/09/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (kết Cấu, Dự Toán)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 02/09/2017
 Bắc Ninh

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 02/09/2017
 Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 13/09/2017
 Bắc Ninh

Kiến Trúc Sư (Chủ Trì Kiến Trúc)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 30/06/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (kết Cấu, Dự Toán)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 15/06/2017
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng (làm Việc Tại Công Trường)

Công Ty TNHH Tu Bổ, Tôn Tạo Và Xây Dựng Duy Linh

 Thương lượng
 30/06/2017
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu