Công ty TNHH Lâm Sum L.A (Ban QL KCN Hải Sơn)

Địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2 Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Long An

Số nhân viên: 100-200

Website: www.kcnhaison.com

3

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Lâm Sum L.A (Ban QL KCN Hải Sơn) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Tài Xế Xe Ben Và Xe Cơ Giới

Công Ty TNHH Lâm Sum L.a (ban Ql Kcn Hải Sơn)

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Long An

Thợ Điện

Công Ty TNHH Lâm Sum L.a (ban Ql Kcn Hải Sơn)

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Long An

Tài Xế Xe Cuốc, Xe Ủi, Xe Lu

Công Ty TNHH Lâm Sum L.a (ban Ql Kcn Hải Sơn)

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Long An

Nhà tuyển dụng hàng đầu