Công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://thanhlongpcb.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu