Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt nam

Địa chỉ: Hạ Long Quảng ninh

Số nhân viên: 1000-5000

Website: Phuonghan666@ail.com

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Lao Động Phổ Thông Lương 16-30 Triệu

Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam

 16 triệu - 30 triệu
 31/05/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Lao Động Phổ Thông Lương 12-18 Triệu

Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam

 12 triệu - 18 triệu
 24/05/2019
 Quảng Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu