Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

Địa chỉ: Thôn Phước Lâm - Ninh Xuân - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Số nhân viên: 500-1000

Website: duongninhhoa@bhs.vn

17

việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Hành Chính

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Cấp Trung Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Phụ Trách Dự Án Nông Nghiệp

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Nhân Viên Nông Vụ

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Kế Toán Tổng Hợp - Lương Hấp Dẫn

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tổng Hợp Nguyên Liệu

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Giám Đốc Nông Trường

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Thủy Lợi

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 20/08/2017
 Khánh Hòa

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 20/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên/nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 20/08/2017
 Khánh Hòa

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 20/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên/nhân Viên Phát Triển Quỹ Đất

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tổng Hợp Nguyên Liệu

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 20/08/2017
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu