Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

Thôn Phước Lâm - Ninh Xuân - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Về công ty

 Số nhân viên: 500-1000

 Website: duongninhhoa@bhs.vn

Sản xuất đường từ mía

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đang tuyển dụng 14 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh