Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

Địa chỉ: Thôn Phước Lâm - Ninh Xuân - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Số nhân viên: 500-1000

Website: duongninhhoa@bhs.vn

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Công Nhân

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Kỹ Sư Điện Tự Động

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Kỹ Thuật Viên Điện Tự Động

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Công Nhân Phân Xưởng Đường

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Công Nhân

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 05/12/2018
 Khánh Hòa

Kỹ Sư Điện Tự Động

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 18/09/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Nông Vụ

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Hành Chính

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Hành Chính

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Cấp Trung Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Khánh Hòa

Nhân Viên Nông Vụ

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Phụ Trách Dự án Nông Nghiệp

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Kế Toán Tổng Hợp - Lương Hấp Dẫn

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 Thương lượng
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tổng Hợp Nguyên Liệu

Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu