Charm Nguyen Spa

Địa chỉ: tầng 4 địa chỉ 12 – 14 Trần Nhật Duật – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: www.charmnguyenspa.com.vn

25

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Charm Nguyen Spa đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Spa

Charm Nguyen Spa

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 01/05/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Spa

Charm Nguyen Spa

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội

Quản Lý Lễ Tân

Charm Nguyen Spa

 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu