Công ty TNHH May Phương Thảo

Địa chỉ: 300778

Số nhân viên: 100-200

Website: mayphuongthao.com

36

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH May Phương Thảo không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang Công Sở

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 9 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Content

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 8 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 25/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ Thời Vụ

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 3 triệu - 5 triệu
 23/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phụ Kho

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 3 triệu - 5 triệu
 23/08/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 25/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Hàng

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 10/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Phối

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu