Công ty TNHH May Phương Thảo

Địa chỉ: 300778

Số nhân viên: 100-200

Website: mayphuongthao.com

36

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH May Phương Thảo đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang Công Sở

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 9 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Content

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 8 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 25/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ Thời Vụ

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 3 triệu - 5 triệu
 23/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phụ Kho

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 3 triệu - 5 triệu
 23/08/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 25/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Hàng

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 10/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Phối

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh (hàng Công Sở)

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 7 triệu - 10 triệu
 14/02/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 5 triệu - 7 triệu
 14/02/2018
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Tp Thiết Kế - Kỹ Thuật

Công Ty TNHH May Phương Thảo

 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu