TNHH TM& Dịch Vụ Văn Việt

Địa chỉ: Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại TNHH TM& Dịch Vụ Văn Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Thợ Phay Tiện

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội

Thợ Hàn Inox

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 >= 8 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Thợ Lao Động Phổ Thông

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 >= 8 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Thợ Phay Tiện

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội

Thợ Lao Động Phổ Thông

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội

Quản Lý Nhân Sự

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 12 triệu - 15 triệu
 10/10/2017
 Hà Nội

Thợ Hàn Inox ( Có Tay Nghề)

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội

Thợ Lao Động Phổ Thông

TNHH Tm& Dịch Vụ Văn Việt

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu