Tổng công ty Đức Giang- Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 59, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Số nhân viên: 5000-10000

Website: http://mayducgiang.com.vn/

14

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty Đức Giang- Công ty cổ phần đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Marketing

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội

Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Thời Trang

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 8 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 8 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên QC May Mặc

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Online- Thương Mại Điện Tử

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Phối

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 8 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 6 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Quản Lý Đơn Hàng May Mặc

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 7 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Quản Lý Đơn Hàng May Mặc

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Phiên Dịch Viên/ Thư Ký

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Thái Bình

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tổng Công Ty Đức Giang- Công Ty Cổ Phần

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu