Tổng công ty Đức Giang- Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 59, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Số nhân viên: 5000-10000

Website: http://mayducgiang.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tổng công ty Đức Giang- Công ty cổ phần không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu