Công ty cổ phần Transaz

Địa chỉ: 73 Lý Nam Đế, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.transaz.vn

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Transaz không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Dịch Vụ Di Chuyển

Công Ty Cổ Phần Transaz

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Transaz

 6 triệu - 10 triệu
 15/01/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Transaz

 6 triệu - 10 triệu
 15/01/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 15/01/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán, Tài Vụ

Công Ty Cổ Phần Transaz

 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán, Tài Vụ

Công Ty Cổ Phần Transaz

 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Kế Toán -tài Vụ

Công Ty Cổ Phần Transaz

 6 triệu - 9 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội
 6 triệu - 9 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu