Công ty CP Đầu tư Xây lắp Bạch Đằng MB

Địa chỉ: Tầng B, tòa nhà 17T số 99 Ngụy như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp Bạch Đằng MB không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chỉ Huy Phó Công Trường

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên

Kỹ Thuật Điện Dân Dụng - Công Nghiệp

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 20/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 20/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên

Kế Toán

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 31/05/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 31/05/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La

Kế Toán Công Trường

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 30/05/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Trắc Địa

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 30/05/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Điện ( Gấp)

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 31/05/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 15/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Bạch Đằng Mb

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu