Công ty CP tổ hợp công nghiệp xây dựng Nam Hải

Địa chỉ: Lô 1/9A Khu Đô Thị Vĩnh Hoàng, P.Hoàng Văn Thụ, Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: namhai.com.vn; euroha.com.vn

102

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CP tổ hợp công nghiệp xây dựng Nam Hải đang tuyển dụng 33 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Các Tỉnh Thành Trên Cả Nước

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa

Thủ Kho

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 29/09/2018
 Hà Nội

Thống Kê Sản Xuất

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 29/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên KCS Tại Hưng Yên

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 29/09/2018
 Hưng Yên

Thủ Kho (nữ )

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 5 triệu - 7 triệu
 17/12/2018
 Hà Nội

Thủ Kho Tại Hưng Yên

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 29/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Chuyên Viên Bảo Dưỡng

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Thợ Nhôm Chính

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 29/09/2018
 Hưng Yên

Quản Đốc Xưởng Xuất Khẩu

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Trưởng Phòng Tổ Chức Hcns

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Phó Quản Đốc Sản Xuất Xưởng Đùn ép

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 29/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên An Toàn Lao Động - VSMT (hse)

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 12/11/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 15/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 08/08/2018
 Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 3 triệu - 5 triệu
 27/07/2018
 Hà Nội

Sales Admin

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 04/08/2018
 Hà Nội

Kế Toán Dự án

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 27/07/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 27/07/2018
 Hưng Yên

Chuyên Viên Bảo Dưỡng

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 27/07/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Vận Hành Cẩu Trục

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên

Quản Đốc Xưởng Anode

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội, Hưng Yên

Thợ Cơ Khí

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Vận Hành Thiết Bị Phân Xưởng Mạ - Anode

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên An Toàn Lao Động - VSMT (hse)

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hưng Yên

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu