Công ty CP tổ hợp công nghiệp xây dựng Nam Hải

Địa chỉ: Lô 1/9A Khu Đô Thị Vĩnh Hoàng, P.Hoàng Văn Thụ, Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: namhai.com.vn; euroha.com.vn

102

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CP tổ hợp công nghiệp xây dựng Nam Hải đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thợ Nhôm Chính

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 27/12/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Vận Hành Cẩu Trục

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 27/12/2018
 Hưng Yên

Phó Quản Đốc Sản Xuất Xưởng Đùn ép

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 27/12/2018
 Hưng Yên

Thủ Kho (nữ )

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 5 triệu - 7 triệu
 17/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 28/10/2018
 Hưng Yên

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn Tĩnh Điện

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 27/11/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 28/10/2018
 Hưng Yên

Thủ Kho Tại Hưng Yên

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 28/10/2018
 Hưng Yên

Thủ Kho

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 28/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên KCS Tại Hưng Yên

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 28/10/2018
 Hưng Yên

Thống Kê Sản Xuất

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 28/10/2018
 Hưng Yên

Bảo Vệ Tòa Nhà

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 3 triệu - 5 triệu
 13/11/2018
 Hà Nội

Tuyển Thiết Kế

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hà Nội

Kế Toán Dự án

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 7 triệu - 10 triệu
 13/11/2018
 Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hcns

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 12/11/2018
 Hưng Yên

Quản Đốc Xưởng Xuất Khẩu

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên An Toàn Lao Động - VSMT (hse)

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Chuyên Viên Bảo Dưỡng

Công Ty CP Tổ Hợp Công Nghiệp Xây Dựng Nam Hải

 Thương lượng
 13/11/2018
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu