CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM - HỆ THỐNG GIÁO DỤC GREEN SCHOOL

Địa chỉ: 609 Trương Định, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: v-plus.com.vn

66

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM - HỆ THỐNG GIÁO DỤC GREEN SCHOOL đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Khối Trưởng Hệ Mầm Non Cơ Sở Mỹ Đình Hoặc Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội

Hiệu Trưởng Trường Mầm Non - Mỹ Đình, Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 20 triệu - 25 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang

Giáo Viên Mầm Non

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang

Chuyên Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Mảng Giáo Dục Tại Mỹ Đình

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 20 triệu - 25 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội

Quản Lý Mảng Tiếng Anh Hệ Thống Giáo Dục Green School

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 20 triệu - 25 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội

Giáo Viên Cảm Thụ âm Nhạc Hệ Mầm Non Cơ Sở Mỹ Đình Và Trương Định

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing-lương Hấp Dẫn

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Làm Tại Mỹ Đình Tn 20-25tr

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Ceo- Giám Đốc Điều Hành

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 25 triệu - 30 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

NV Quản Trị Website

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 Cạnh tranh
 15/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 Cạnh tranh
 20/07/2018
 Hà Nội

PGđ Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 20 triệu - 25 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội

NV Kỹ Thuật Điện Tử

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Lắp Đặt (triển Khai Dự án)

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Kế Toán Viên

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

NV Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần V-plus Việt Nam - Hệ Thống Giáo Dục Green School

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu