TRUNG TÂM ANH NGỮ NAM ĐÔ

Địa chỉ: 84 AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG, XÃ AN PHÚ TÂY, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HCM

Số nhân viên: 50-100

Website: dongdogroup.vn

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

TRUNG TÂM ANH NGỮ NAM ĐÔ đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh, Long An

Trợ Giảng Tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Nam Đô

 4 triệu - 6 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Tư Vấn Ghi Danh

Trung Tâm Anh Ngữ Nam Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 Thương lượng
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 6 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Văn Phòng

Trung Tâm Anh Ngữ Nam Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Giáo Viên Tiếng Anh Mầm Non

Trung Tâm Anh Ngữ Nam Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu