Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

Địa chỉ: 1014 Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

46

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giáo Viên Tiếng Anh Part Time

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Cơ Hữu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 8 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Anh Part Time

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Trợ Giảng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Xử Lý Hồ Sơ Du Học

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 8 triệu - 15 triệu
 05/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Digital Marketing

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 9 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Trung Tâm Anh Ngữ Quận 12 Và Quận Bình Tân

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Vị Trí Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Giảng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Digital Marketing

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 9 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Trung Tâm Anh Ngữ Quận 12 Và Quận Bình Tân

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Năng Lượng Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu