Hộ Kinh Doanh NGUYỄN THỊ VINH (Nông Sản Hải Vinh)

Địa chỉ: SỐ 5, ĐƯỜNG 33M, XÃ ĐIỆN THẮNG TRUNG, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
Website: HAIVINH.VN

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Hộ Kinh Doanh NGUYỄN THỊ VINH (Nông Sản Hải Vinh) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
SỐ 5, ĐƯỜNG 33M, XÃ ĐIỆN THẮNG TRUNG, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
HAIVINH.VN