VAFCO - VIET ASIA FOODS COMPANY

605 An Phuc Building, Street 15, An Phu Ward, District 2

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: http://www.vietasiafoods.com/

Viet Asia Foods Company (VAFCO) is a highly regarded Vietnam exporter. We provide various first quality Frozen Seafood and agri products to importers both large and small.

Chúng tôi đang tuyển dụng

VAFCO - VIET ASIA FOODS COMPANY đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Đóng Và Kiểm Hàng Tại Cảng Cát Lái

Vafco - Viet Asia Foods Company

 Thương lượng
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Hàng Thủy Sản Đông Lạnh Xuất Khẩu )

Vafco - Viet Asia Foods Company

 Thương lượng
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Làm Bộ Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu( XNK)

Vafco - Viet Asia Foods Company

 Thương lượng
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Vafco - Viet Asia Foods Company

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Vafco - Viet Asia Foods Company

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhanh