CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ SONG LONG

Địa chỉ: 138 Đường DC11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: http://songlong.com.vn/Publish/Default.aspx

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ SONG LONG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Hàng Hải

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Hàng Hải

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 7 triệu - 10 triệu
 05/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Hàng Hải

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 Thương lượng
 10/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Hàng Hải

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Hàng Hải

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điện Công Nghiệp, Điện Tàu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 Thương lượng
 30/05/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điện Công Nghiệp/ Điện Tàu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu