Công ty TNHH Global Design Innovation

Địa chỉ: Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Global Design Innovation đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Công Trường

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 8 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 8 triệu - 11 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Quản Đốc Công Trình

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 8 triệu - 14 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Thiết Kế Bản Vẽ

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Xưởng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 12 triệu - 18 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 8 triệu - 11 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu