Công ty cô phần Minh Xuân

Số 2- ĐƯờng TS 19- KCN Tiên Sơn_Bắc Ninh

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty cô phần Minh Xuân đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh