Nhà Của Mình

Địa chỉ: 61 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: www.nhacuaminh.vn

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Nhà Của Mình không có tuyển dụng nào còn hạn.

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 21/07/2018
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 19/07/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 10/02/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 26/01/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 27/01/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trưởng

Nhà Của Mình

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 11/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu