Công ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

Địa chỉ: Số 253, tổ dân phố Diêm Hải, phường Phú Hải, Tp Đồng Hới, Quảng Bình

Số nhân viên: 50-100

Website: www.mitsubishiquangbinh.com.vn

35

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Kim Liên Quảng Bình không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Cố Vấn Dịch Vụ ô Tô

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 30/11/2018
 Quảng Bình

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 30/09/2018
 Quảng Bình

Cố Vấn Dịch Vụ ô Tô

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 31/08/2018
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Giám Đốc Dịch Vụ

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 31/08/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị

Cố Vấn Dịch Vụ ô Tô

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị

Tổng Giám Đốc Điều Hành Nissan Quảng Bình

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình

Tổng Giám Đốc Điều Hành Nissan Quảng Bình

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị

Phó Giám Đốc Dịch Vụ

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 15/05/2018
 Quảng Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Cố Vấn Dịch Vụ ô Tô

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Thợ Gò ô Tô

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Cố Vấn Dịch Vụ ô Tô

Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình

 Thương lượng
 15/03/2018
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Nhà tuyển dụng hàng đầu