NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CN5 TP HCM

Địa chỉ: 279-287 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 100-200

Website: http://www.vietinbank.vn

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CN5 TP HCM đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

hotQuan Hệ Khách Hàng

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 12 triệu - 15 triệu
 15/10/2019
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 17/05/2019
 Hồ Chí Minh

Giao Dịch Viên

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Quan Hệ Khách Hàng

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 12 triệu - 15 triệu
 14/04/2019
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2018
 Hồ Chí Minh

Giao Dịch Viên

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 12 triệu - 15 triệu
 12/12/2018
 Hồ Chí Minh

Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 12 triệu - 15 triệu
 12/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật, Điện Nước

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 06/08/2018
 Hồ Chí Minh

Cb Quan Hệ Khách Hàng Bán Lẻ

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 10 triệu - 12 triệu
 06/08/2018
 Hồ Chí Minh

Văn Thư Hành Chính

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 3 triệu - 5 triệu
 17/03/2018
 Hồ Chí Minh

Văn Thư, Hành Chính

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 01/03/2018
 Hồ Chí Minh

Văn Thư, Lưu Trữ Hành Chính

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 3 triệu - 5 triệu
 10/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật, Điện, Nước

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 12/02/2018
 Hồ Chí Minh

Lái Xe

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh

Lái Xe ô ô

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh

Lái Xe

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-cn5 Tp HCM

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu