Nha khoa quốc tế Phương Đông

Địa chỉ: 98 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: nhakhoa phuongdong.com.vn

5

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Nha khoa quốc tế Phương Đông không có tuyển dụng nào còn hạn.

Điều Dưỡng Nha Khoa

Nha Khoa Quốc Tế Phương Đông

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân

Nha Khoa Quốc Tế Phương Đông

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân

Nha Khoa Quốc Tế Phương Đông

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Điều Dưỡng Nha Khoa

Nha Khoa Quốc Tế Phương Đông

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân

Nha Khoa Quốc Tế Phương Đông

 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu