CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DOANH SINH

Địa chỉ: Khu du lịch vườn chim Thung Nham

Số nhân viên: 200-500

Website: vuonchimthungnham.com

37

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DOANH SINH đang tuyển dụng 37 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Ninh Bình

Nhân Viên Đứng Thớt

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 7 triệu - 10 triệu
 14/08/2019
 Ninh Bình

Bếp Phó

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 7 triệu - 10 triệu
 14/08/2019
 Ninh Bình

Bếp Trưởng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 12 triệu - 15 triệu
 14/08/2019
 Ninh Bình

Nhân Viên Đứng Chảo

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 7 triệu - 10 triệu
 14/08/2019
 Ninh Bình

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 7 triệu - 10 triệu
 14/08/2019
 Ninh Bình

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 10 triệu - 12 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 12 triệu - 15 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Thu Ngân Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Quản Lý Khách Sạn

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 10 triệu - 12 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Tổ Trưởng Tổ Buồng Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 7 triệu - 10 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Nhân Viên Bàn

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 3 triệu - 5 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Thu Ngân Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh

 5 triệu - 7 triệu
 10/08/2019
 Ninh Bình

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu