CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HKD

Địa chỉ: 3 Lê Lai - Lạc Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng.

Số nhân viên: 25-50

Website: hkdjsc.com.vn

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HKD không có tuyển dụng nào còn hạn.

Thợ Điện, Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hải Phòng

Lao Động Phổ Thông ( Điện Nước, Cơ Điện, Xây Dựng)

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hải Phòng

Kỹ Sư Điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hải Phòng

Kỹ Sư Điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 15/11/2017
 Hải Phòng

Thợ Điện, Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 15/11/2017
 Hải Phòng

Lao Động Phổ Thông

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hải Phòng

Thợ Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hải Phòng

Thợ Hàn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hải Phòng

Thợ Điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hải Phòng

Kỹ Sư Điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hkd

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu