KHÁCH SẠN GIA LINH

88-90 Loseby quận sơn trà Tp Đà Nẵng

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: gialinhhotel.com.vn

KHÁCH SẠN 3 SAO

Chúng tôi đang tuyển dụng

KHÁCH SẠN GIA LINH đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh