KHÁCH SẠN GIA LINH

88-90 Loseby quận sơn trà Tp Đà Nẵng

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: gialinhhotel.com.vn

KHÁCH SẠN 3 SAO

Chúng tôi đang tuyển dụng

KHÁCH SẠN GIA LINH đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Buồng Phòng

Khách Sạn Gia Linh

 Thương lượng
 20/04/2018
 Đà Nẵng

Phụ Bếp

Khách Sạn Gia Linh

 Thương lượng
 10/03/2018
 Đà Nẵng

Bếp Trưởng

Khách Sạn Gia Linh

 Thương lượng
 10/03/2018
 Đà Nẵng

Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

Khách Sạn Gia Linh

 Thương lượng
 20/01/2018
 Đà Nẵng

Tuyển dụng nhanh