Công Ty TNHH MTV DỊCH VỤ Y TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 34-36 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, QUận 1, TP HCM`

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV DỊCH VỤ Y TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 20 triệu - 25 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Tiếp Tân Quận 1

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Điều Dưỡng Viên Lương 10tr-12tr

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Dưỡng

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Điều Dưỡng Viên

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Phòng Khám

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

KTv Xét Nghiệm

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Điều Dưỡng Đa Khoa

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Phòng Khám

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Phòng Khám

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Tạp Vuh Phòng Khám

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Tạp Vụ Phòng Khám

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Phòng Khám

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xét Nghiệm

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang

Tạp Vụ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Kĩ Thuật Viên Xét Nghiệm

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu