CTY CP Tư vấn Bất Động Sản Phố Son

Địa chỉ: 274 đường 2 Tháng 9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số nhân viên: 25-50

Website: phoson.vn

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CTY CP Tư vấn Bất Động Sản Phố Son không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chăm Sóc Khách Hàng

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 25 triệu - 30 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên PR - Marketing Bất Động Sản

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 15 triệu - 20 triệu
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 10 triệu - 12 triệu
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 15 triệu - 20 triệu
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên PR - Marketing Bất Động Sản

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phố Son

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu