CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM

Địa chỉ: Số 255/56T, đường Nguyễn Văn Tiên, Khu phố 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai. Địa chỉ liên hệ: 101- 106, chung cư A1, Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.xaydungchinhnam.vn/

24

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Đồng Nai

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Đồng Nai

Hoạ Viên Kết Cấu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 7 triệu - 10 triệu
 06/07/2018
 Đồng Nai

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 6 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế (Công Trình)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 6 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư M.e.p

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng - Dự Toán

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu