CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM

Địa chỉ: 105, chung cư A1, Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.xaydungchinhnam.vn/

13

việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Hoạ Viên Kết Cấu

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 7 triệu - 10 triệu
 06/07/2018
 Đồng Nai

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 6 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế (Công Trình)

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 6 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư M.e.p

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng - Dự Toán

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Đồng Nai

Kỹ Sư Giám Sát M&e

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 25/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Điện Nước

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 25/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu