Công ty cổ phần xây lắp Hải Long

Địa chỉ: Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Website: http://hailongjsc.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty cổ phần xây lắp Hải Long không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://hailongjsc.vn/